Böcker av Titti
Böckerna kan vara slut i handeln men finns att låna på biblioteken.
Akvarellboken Ett år med olja Teckningsboken
Ett år med akvarell

Knappast något kan som vattenfärgerna skildra luftens skiftningar, ljusets spel eller vattnets genomskinlighet. Allt som har med ljus och vatten att göra hör samman med akvarelltekniken.
ISBN 9157418616

Ett år med olja

Det är roligt att måla olja - oljetekniken är en mångfassetterad, spännande och inte svårgripbar uttrycksform.
ISBN 9157422168

Teckningsboken

En enkel och överskådlig sammanställning av teckningslärans grunder. Olika tecknarstilar och metoder exemplifieras i en mångfald bilder.
ISBN 9157426511

Måla akryl på många sätt Från Intryck till Uttryck Loggboksblad
 Måla akryl på många sätt

Om akrylfärgens breda användbarhet som artistfärg, men även som hobby och konsthantverksfärg. Till boken hör ett idéhäfte med tips och mönster.
ISBN 9157443092

Från intryck till uttryck

Att skapa bilder är att översätta sina intryck och tankar till ett språk där orden formar färger. En bok om motivval och bildidéer.
ISBN 9157424403

Loggboksblad

Essäer och glimtar från seglingar i skandinaviska farvatten i med- och motvind. Boken är rikt illustrerad med akvareller och teckningar av författaren.
ISBN 9157427267