Maskrosblommor och nässelfjäril
Akvarell 30 x 21 cm

Tillbaka