Björnbär och blåvinge
Akvarell 30 x 22 cm

Tillbaka