Hav och Skepp
Klick på bild förstorar/förminskar

Galeasen Albanus, Åland Härifrån till evigheten Gratitude, Sv. Kryssarklubben
Albanus
Akvarell 25 x 34 cm. 2010
Härifrån till evigheten
Pastell 16 x 23 cm. 2000. 
Gratitude
Akvarell 16 x 23 cm. 1997.
Fullriggaren Christian Radich, Norge Höststorm i skärgården Fullriggaren Georg Stage, Danmark
Christian Radich
Akvarell 25 x 34 cm. 2010
Höststorm i skärgården
Akvarell 16 x 23 cm. 1997.
Georg Stage
Akvarell 26 x 36 cm. 2010.